Organizasyonel Gelişim Eğitimleri

Telepathy Academy, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her türlü kurumsal ve bireysel eğitimlerini uzman eğitmen kadrosu ile en güncel metod ve yöntemlerle gerçekleştirir ve sertifikasyona tabi tutar.

KURUMSAL AİDİYET OLUŞTURMA EĞİTİMİ


Kurumsal aidiyet başka bir deyişle kurumsal bağlılık “Çalışanın işe gelirken beyninin yanı sıra yüreğini de işe getirmesi” ya da “Çalışanın kurumsal hedefleri yüreğinde hissetmesi” olarak tanımlanabilir. 

YÖNETİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME VE LİDERLİK EĞİTİMİ


Günümüz iş dünyasında firmaların, belirledikleri hedeflere ulaşabilmesi için çalışanlarını tüm yönleri ile başarılı bir şekilde yönetip yönlendirerek yeteneklerini geliştiren ve kişisel yetkinliklerini, becerilerini arttıran yöneticiler uzun vadeli, kalıcı başarıyı yakalayabilirler.


İNOVATİF ZAMAN YÖNETİMİ


Bu eğitimle birlikte katılımcılar; zamana ve hayata yeni bir bakış açısı sağlayabilecekler, zamanı kontrol etmenin ve verimli kullanmanın önemini anlayabilecekler, zaman kayıplarının temel nedenlerini ve bunlarla baş etmenin yollarını öğrenebilecekler.

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ


Topluluk önünde yapılacak etkin bir sunum hem eğitimin her düzeyinde hem de iş hayatında fark yaratmak ve konuyu anlaşılabilir kılmak adına çok önemli bir unsurdur. 


PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME EĞİTİMİ

Toplam Kalite Yönetimi, organizasyonun tüm süreçlerinde “Sürekli İyileştirmeyi” gerekli kılan, tüm fonksiyonları ilgilendiren bir yönetim felsefesidir.

STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Stres, gerekli dengeyi kurabildiğimizde hayatta kalmamıza yardım ederken, baş edemediğimizde hayatımızı ciddi oranda olumsuz etkiler

NEFES TEKNİKLERİ İLE DOĞRU VE ETKİN KONUŞMA EĞİTİMİ


"Nefes Teknikleri ile Doğru ve Etkili Konuşma" eğitimimizde ses ve nefes ilişkisi üzerinde durulmakta, doğru ve etkili konuşma için gerekli nefes çalışmaları yapılmaktadır.

KURUM İÇİ İLETİŞİM EĞİTİMİ

 

Kurum içinde pozitif bir etkileşim içinde bulunmak, ilişkilerimizi uyum içinde yürütebilmek, ortak bil dil yaratmak, insanların birbirlerini daha iyi anlayabilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak, beden dilini anlamak ve kullanmak için gerekli becerileri ve teknikleri kazandırmak amaçlanır.

 

ETKİLİ TOPLANTI YÖNETİMİ

 


Toplantı Yönetimi Eğitimi ile çalışma hayatında insan zamanının önemli bir kısmını alan toplantıların etkin yapılması ve o toplantıdan istenilen düzeyde verim elde edilmesi için gerekli teknik ve stratejilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

 


ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Çatışma yönetimi eğitimine, işyerinde kişisel olarak çatışma ortamını pozitife çevirmek isteyenler, personeli arasındaki çatışma ortamına yapıcı bir çözüm getirmek isteyenler katılabilir.


ETKİLİ İLETİŞİM VE MOTİVASYON

Uyku dışında zamanımızın büyük bir bölümü diğer insanlarla iletişim halinde geçmektedir. İnsanlarla yanlış iletişim kurma iş hayatında, sosyal hayatta, aile hayatında problemlere sebep olurken doğru iletişim daha başarılı ve daha mutlu bir hayatın kapılarını açan bir anahtar olacaktır.

BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

Beden dilinin yanı sıra doğru kişisel imaj; çalışanın içinde bulunduğu sektör, çalıştığı kurum, pozisyonu, hedefleri sosyal yaşamı ile uyumlu olduğunda, kişiyi hem sosyal yaşamında hem de profesyonel yaşamında başarıya taşır.